`

Koronka do Bł. Męczenników Podlaskich

KORONKA DO BŁ. MĘCZENNIKÓW PODLASKICH

 

PIEŚŃ – Przed Unitami
MODLITWA WSTĘPNA
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochaliście bezgranicznie w całym swoim życiu, a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.
Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości.
Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia. Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpali nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

PIEŚŃ: O Boże spraw, by lud podlaski…
Za Waszym wstawiennictwem Błogosławieni Męczennicy Podlascy chcemy teraz prosić Najświętszego Boga w Trójcy Jedynego we wszystkich intencjach, które z ufnością polecać będziemy w Koronce przez przyczynę Męczenników.

O mój Jezu! Ty sam zachęcałeś wierzących w Ciebie do modlitwy mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie wam otworzone.
Oto my ufając wstawiennictwu Błogosławionego Wincentego i Jego dwunastu Towarzyszy w Męczeństwie prosimy Cię pokornie udziel łaski o którą prosimy ………………………

Ojcze nasz,… Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Błogosławiony Wincenty – módl się za nami
Błogosławiony Janie
Błogosławiony Konstanty
Błogosławiony Łukaszu
Błogosławiony Ignacy
Błogosławieni Męczennicy Podlascy…

PIEŚŃ: Ciesz się ziemio podlaska

O mój Jezu! Ty powiedziałeś: zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek poprosicie w imię Moje Ojca Mojego, On wam udzieli.
Oto my pełni wiary i ufności w Bożą Opatrzność i we wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników z Pratulina, uciekamy się do Ciebie i prosimy o łaski ………………………………

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Błogosławiony Filipie – módl się za nami
Błogosławiony Maksymie
Błogosławiony Anicecie
Błogosławiony Danielu
Błogosławieni Męczennicy Podlascy

 

PIEŚŃ: Ciesz się ziemi podlaska

O mój Jezu! Ty powiedziałeś: Zaprawdę powiadam wam niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą:
Zawierzając całą wspólnotę orędownictwu Błogosławionych Męczenników Podlaskich, prosimy Cię o umocnienie naszej wiary, abyśmy według niej układali swoje życie i byśmy mogli zawsze w niej wzrastać.
Prosimy Cię o umocnienie naszej nadziei, aby stale towarzyszyło nam pragnienie nieba.
Daj o Panie, abyśmy umocnieni przykładem Błogosławionych Męczenników, wiernie kierowali się w swoim życiu przykazaniem miłości Ciebie i bliźniego. AMEN.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Błogosławiony Konstanty – módl się za nami
Błogosławiony Bartłomieju
Błogosławiony Onufry
Błogosławiony Michale
Błogosławieni Męczennicy Podlascy

 

PIEŚŃ: Ciesz się ziemio podlaska
MODLITWA PRZEZ PRZYCZYNĘ MĘCZENNIKÓW PODLASKICH

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty błogosławionemu Wincentemu i Jego Towarzyszom dałeś udział w męce Chrystusa, spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN