`

Chór parafialny

CHÓR PARAFIALNY

 

Chór parafialny to zespół wokalny złożony z kilkunastu lub kilkudziesięciu osób wykonujący utwory i pieśni jedno lub wielogłosowe podczas liturgii w kościele. Wg Soboru Watykańskiego II liturgia stanowi centrum życia chrześcijańskiego, jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Liturgia jest sprawowana we wspólnocie ludu Bożego. Chór, który uczestniczy w liturgii jest częścią zgromadzenia liturgicznego i pełni rolę służebną wobec członków tego zgromadzenia i Chrystusa obecnego w Kościele.

Zadaniem chóru podczas liturgii jest oddawanie chwały Bogu i uświęcanie wiernych. Chór wielbi Boga za Jego łaskę, przepowiada ,,dobrą nowinę”, poucza zgromadzenie i tworzy atmosferę modlitwy. Chór także swoim śpiewem ubogaca liturgię, pomaga człowiekowi spotkać się z Bogiem w świętych obrzędach. Na śpiew chóru można spojrzeć także w aspekcie kulturowym i estetycznym. Jego rolą jest kontynuacja i pielęgnowanie skarbca muzyki sakralnej, której piękno zachwycało i pociągało słuchaczy do poszukiwania Boga Stwórcy.