`

Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa 

 

Co potrzebne do zawarcia sakramentalnego małżeństwa? 

Na sześć miesięcy przed ślubem:
zgłoszenie sie do kancelarii parafialnej, by rozpocząć bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa i odbyć rozmowę kanoniczno- duszpasterską z księdzem. (spisanie protokołu przedmałżeńskiego)
• zawarcie małżeństwa, niczym nie przymuszone
• dowody osobiste; numery telefonów
W tym czasie:
- Udział w katechezach przedmałżeńskich (10 katechez)
- Udział w Dniu Skupienia dla Narzeczonych 

Na miesiąc przed ślubem:
• Metryki chrztu nie starsze niż 6 miesiące przed datą zawarcia małżeństwa (o ile byli ochrzczeni poza naszą parafią)
• Zaświadczenie o bierzmowaniu (o ile nie ma adnotacji na metryce chrztu)  
• Jeżeli ślub ma być konkordatowy udanie się do USC i dostarczenie dokumentu z USC
• Jeżeli ślub nie konkordatowy – dostarczenie dokumentu z USC o zawarciu związku cywilnego
• W przypadku wdowy lub wdowca – akt zgonu współmałżonka
• Spisanie zapowiedzi w naszej parafii i wygłoszenie ich w parafii drugiej osoby (jeżeli jest spoza naszej parafii) 

Ostatni tydzień przed ślubem:
• Oddanie indeksów w których zawarte są informacje o katechezach, poradni rodzinnej, dniu skupienia i spowiedzi przedślubnej
• Oddanie świadectwa wygłoszonych zapowiedzi (jeżeli jedna z osób jest spoza naszej parafii)
• Podpisanie dokumentów w kancelarii naszej parafii (przez narzeczonych i świadków)
• Katecheza liturgiczna przygotowująca do dobrego przeżycia liturgii sakramentu małżeństwa