`

Nowenna do Bł. Męczenników Podlaskich

NOWENNA DO BŁ. MĘCZENNIKÓW PODLASKICH

 

Pierwszy dzień Nowenny
INTENCJA: Pogłębienie wiary
HASŁO: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (RZ 1,17)

Modlitwa wstępna

        Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie  w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

          Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

        Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań.  Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

          Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!

Modlitwa na pierwszy dzień nowenny 

      Boże, Ty jesteś źródłem i przedmiotem wiary. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, tych rzeczywistości, których nie widzimy. Ja wierzę w Ciebie, Boże w Trójcy Świętej jedyny. Wierzę w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Taka wiara jest konieczna do zbawienia.

Panie, Ty swoim słowem wzbudziłeś w nas wiarę. Cnotę wiary dałeś nam razem z łaską chrztu świętego. Chcesz, by ten dar się rozwijał przez moje pełne zawierzenia otwieranie się na Twoje objawienie. Chcesz, aby wiara kształtowała moją codzienność. Inaczej bowiem stanie się ona martwa.
O żywą wiarę proszę Cię, Boże przez wstawiennictwo heroicznych świadków wiary, błogosławionych Wincentego Lewoniuka i jego dwunastu Towarzyszy.
Za dar wiary – dziękujemy Ci Panie
Za heroiczną wiarę błogosławionych unitów z Pratulina – dziękujemy Ci, Panie
O żywą wiarę dla siebie – prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu

Modlitwa o łaskę wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, którzy zostawiliście nam świetlany przykład wiary w Boga i męstwa w jej obronie, pomni na słowa Pisma Świętego. że ,,bez wiary nie można podobać się Bogu (Hbr 11,6) wstawiajcie się za wielu i upraszajcie nam łaskę silnej wiary. Ona była dla was drogocenną perłą (Mt 13,46), dla której gotowi byliście wyzbyć się wszystkiego i przecierpieć wszystko.

Wstawiajcie się za nami, abyśmy i my wiary strzegli w naszych sercach, byli posłuszni jej zasadom oraz umieli bronić jej wobec nieprzyjaciół. Niech wasz przykład pobudza nas do troski o poznawanie prawdy Bożej, abyśmy umieli zdać z niej sprawę wobec tych, którzy się tego od nas domagają. Proście za nas, abyśmy nigdy nie zaparli się Chrystusa i Jego Kościoła ani słowem, ani czynem, pomni, na słowo Ewangelii: ,,Kto się mnie zaprze przed ludźmi tego i się zaprę przed Bogiem (Mt 10,33).

          Błogosławieni Męczennicy Podlascy, wstawiajcie się za nami.  Amen

Modlitwa Litanii

 

 

 

Drugi dzień Nowenny

INTENCJA: Umocnienie nadziei
HASŁO: Nadzieja zawieść nie może Rz 5,5

Modlitwa wstępna

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie  w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań.  Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!

Boże, Ty jesteś źródłem i celem nadziei. A nadzieja jest nade wszystko ufnym oczekiwaniem Twego błogosławieństwa na ziemi i uszczęśliwiającego oglądania Ciebie twarzą w twarz w wieczności.
Ty, najlepszy Ojcze, przez dar nadziei uzdalniasz człowieka do odwzajemniania Twojej bezinteresownej i wspaniałomyślnej miłości i wspomagasz w przylgnięciu do Twoich przykazań i ich wypełnianiu.
Panie Boże, człowiek obdarowany Twoją nadprzyrodzoną cnota nadziei potrafi mądrze żyć, owocnie działać i ufnie cierpieć. Taką nadzieją obdarowałeś błogosławionych męczenników z Pratulina. Ich nadzieja była praktyczną realizacją żywej i heroicznej wiary, a dokonywała się przez wierność Twojej, Boże woli.
Uwielbiamy Cię, Boże, który jesteś celem naszego życia, za dar nadziei, która ukazuje niebo jako Twój dom dla nas przygotowany. Prosimy Cię przez wstawiennictwo błogosławionego Wincentego i jego Towarzyszy o pomoc, byśmy nie ulegali zuchwałej ufności ani rozpaczy. Niech nasza nadzieja będzie czynnym oczekiwaniem na radosne spotkanie z Tobą, nasz Ojcze, w niebie.

za dar nadziei – dziękujemy Ci, Panie.
za aktywną nadzieję błogosławionych męczenników Podlaskich – dziękujemy Ci, Panie.
o ufną nadzieję dla siebie – prosimy Cię, Panie.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa na drugi dzień nowenny o umocnienie nadziei

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, dzięki niezachwianej nadziei, jaką Duch Święty zakorzenił w sercach waszych przetrwaliście mężnie wszelkie prześladowania i wytrwaliście w najcięższej godzinie próby.

Błagamy was, uproście nam, byśmy, przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję (Rz 15,13) i żyjąc na ziemi nigdy jej nie stracili. Niech pamiętamy, zwłaszcza w chwilach rozczarowań i przegranych, że Chrystus jest naszym Zbawicielem a Jego krzyż nadzieją. Uproście nam łaskę nadziei, dzięki której będziemy mogli wszystko przetrzymać i przezwyciężyć wszelkie zło. Obyśmy za świętym Pawłem pamiętali, że tutaj na ziemi, ,,jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana (Kor 5,6) i nie szukali szczęścia, którego świat dać nie może. Niech wasz przykład umocni w nas tęsknotę za niebem – naszą ojczyzną wieczną wspomaga w wytrwałym do niej pielgrzymowaniu.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, pełni nadziei potężniejszej niż śmierć, wstawiajcie się za nami. Amen.

Modlitwa Litanii

 

 

Trzeci dzień Nowenny

INTENCJA: O czynną miłość
HASŁO: „Miłość niech będzie bez obłudy” (Rz 12,9)

Modlitwa wstępna

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie  w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań.  Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!

Wszechmogący wieczny Boże, Ty jesteś źródłem i przedmiotem miłości. Ty nas pierwszy umiłowałeś. Pełnią objawienia Twojej, najlepszy Ojcze miłości  jest Jezus Chrystus. On nas umiłował do końca, do śmierci na krzyżu i to wówczas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Miłość jest drogą do Twojego królestwa. Jezu, Ty nakazałeś nam. Twoim wyznawcom, wzajemną miłość. Ma ona obejmować także nieprzyjaciół. Taką miłością zechciałeś obdarzyć błogosławionych unickich męczenników z Pratulina. Dlatego umierający Bartłomiej Osypiuk, Konstanty Łukaszuk czy Jan Andrzejuk, śmiertelnie ranni przy obronie parafialnej cerkwi w Pratulinie, modlili się za prześladowców. Ich miłość była na wzór Twojej, Chryste miłości.

Uwielbiamy Cię, Boże za dar miłości. A przez wstawiennictwo błogosławionego Wincentego i Jego Towarzyszy prosimy o umiejętność praktykowania chrześcijańskiej miłości wobec bliźnich.

Za Bożą umiejętność miłowania Boga i bliźnich – DZIĘKUJEMY CI PANIE

Za heroiczną miłość błogosławionych unickich męczenników z Pratulina – DZIĘKUJEMY CI PANIE

O ożywienie naszej miłości – PROSIMY CIĘ PANIE

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa na trzeci dzień nowenny

Modlitwa o łaskę miłości nadprzyrodzonej

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, którzyście ukochali Boga nade wszystko i tę miłość ku Niemu poświadczyliście własną krwią.

Wasze męczeństwo daje świadectwo prawdzie, że Bóg jest godzien miłości nieskończonej, nawet za cenę prześladowań i śmierci. Prosimy was, wstawiajcie się za światem, w którym brak miłości do Boga, a przez to także miłości wzajemnej wśród ludzi. Uproście nam łaskę miłości, której jest godzien Bóg sam, jako nasz Stwórca i Zbawca. Niech nic – jak mówi Apostoł• nie odłącza nas od Niego, ani utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, ani głód, ani nagość (por. Rz 8.35). Niech zawsze pamiętamy o tym, że Bóg pierwszy nas umiłował i dlatego obdarzył nas życiem ziemskim i nadzieją nieśmiertelności, a Chrystus przypieczętował tę miłość własną krwią.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, o sercach przepełnionych bezgraniczną miłością do Boga, módlcie się za nami! Amen.

Modlitwa Litanii

 

 

Czwarty dzień Nowenny

INTENCJA: O jedność Kościoła
HASŁO: Aby wszyscy stanowili jedno (J17,21)

Modlitwa wstępna

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!

Wszechmogący Boże, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi. Twój wcielony Syn, a nasz Zbawiciel założył Kościół jako wspólnotę wiary i miłości. Jezu, Ty chciałeś, aby Twój Kościół był jeden,  święty, katolicki, czyli powszechny, i apostolski.

Ludzkie słabości doprowadziły do rozłamu wewnątrz Ludu Bożego. Ten podział idzie przez serce człowieka i osłabia łączność z Tobą. Powoduje też niepokoje wśród ludzi, za których umarłeś na krzyżu. Ty, Jezu, ustawicznie prosisz, aby wolni ludzie, przy pomocy ustawicznej łaski, odbudowali jedność Kościoła.

Błogosławieni unici z Pratulina w obronie jedności Twego Kościoła oddali swoje życie. Uwielbiamy Ciebie, nasz Zbawicielu, że przez Unię Brzeską, na terenie Rzeczypospolitej, skutecznie odbudowałeś jedność swojego Kościoła. Dotąd podzieleni chrześcijanie: katolicy i prawosławni, odnaleźli się w Twoim jednym Kościele, którego widzialną głową jest Papież.

Użycz nam, Panie, przez wstawiennictwo błogosławionego Wincentego i jego Towarzyszy pełnej świadomości, że jesteśmy członkami Twego Mistycznego Ciała, i uzdolnij do dzielenia troski o Kościół święty z hierarchią kościelną.

Za Kościół Chrystusowy, który jest narzędziem zbawienia wiecznego – dziękujemy Ci, Panie.
Za heroiczne umiłowanie Kościoła i obronę jego jedności przez błogosławionych Męczenników z Pratulina – dziękujemy Ci, Panie.
O pełniejszą Świadomość współodpowiedzialności za Kościół – prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których pragnieniem było pozostanie w jedności z Ojcem Świętym – módlcie się za nami.

Modlitwa na czwarty dzień nowenny
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których pragnieniem było żyć i pracować w pokoju i jedności. Wyście starali się żyć Chrystusowym błogosławieństwem „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9).
Przyjdźcie z pomocą światy rozdartemu licznymi konfliktami, niesprawiedliwością, niepokojami i nienawiścią. Wyproście mu łaskę prawdziwego pokoju i jedności, które zrodzą się w poszanowaniu godności i praw ludzi. Niech wszyscy ludzie na ziem żyją w pokoju i braterskiej miłości.
Wspierajcie i nas swoją modlitwą, abyśmy ubogaceni darem pokoju i jedności, który tylko Chrystus dać może, strzegli go w sercach naszych i nim się dzielili z naszymi bliźnimi. Obyśmy ubogaceni łaską pokoju i jedności zabiegali o „miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie” i wykorzystywali te dary Ducha Świętego dla dobra wszystkich.
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których pragnieniem był Chrystusowy pokój i jedność – módlcie się za nami! Amen.
Modlitwa 
Litanii

 

 

Piąty dzień Nowenny
INTENCJA: O łaskę dobrej modlitwy
HASŁO: ” O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię (J14,14)

Modlitwa wstępna

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojej woli człowiek jest uczestnikiem modlitewnego dialogu z Tobą. Ten dialog Ty rozpoczynasz. Nikt bowiem nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Abba, Ojcze” lub „Panem jest Jezus” (1Kor 12,3).

Twój Syn, Jezus Chrystus, dał nam przykład doskonałej, bo synowskiej modlitwy. W niej najistotniejsze jest bezgraniczne przylgnięcie do miłosiernej woli Bożej  i absolutne zaufanie, że zawsze wysłuchujesz. Twój Syn, a nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, pouczył nas, byśmy Tobie, nasz Ojcze, przedstawiali nie tylko prośby, ale również uwielbienia, dziękczynienia i przebłagania. Panie, w modlitewnym dialogu Ty mówisz do człowieka, a człowiek przed Tobą wypowiada siebie. Uwielbiamy Cię, Ojcze niebieski, za synowską modlitwę błogosławionych Męczenników Podlaskich. Prosimy Cię, bądź z nami w każdy czas. Użycz nam łaski dobrej modlitwy.

Za Boży dar modlitewnego dialogu z Tobą – dziękujemy Ci, Panie.

Za synowską modlitwę błogosławionych Męczenników z Pratulina – dziękujemy Ci, Panie.

O łaskę dobrej modlitwy prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa na piąty dzień nowenny
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, którzy zrozumieliście, że człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, gdy żyje według Bożej woli. Wyście usłyszeli słowa Chrystusa, który mówił o sobie: „Pokarmem moim jest pełnienie woli Ojca” (J4,34) oraz uczyniliście własną Jego modlitwę z Ogrójca: ” Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie” (Łk22,42).
Prosimy was wspomagajcie nas swoją modlitwą u Tronu Bożego, abyśmy umieli rozpoznać jaka jest wola Boże względem nas i wiernie ją wypełniali.
Uproście nam u Boga łaskę dziecięcego oddania się Bogu oraz wierności Jego przykazaniom. Obyśmy zrozumieli, że Bóg jak najlepszy Ojciec troszczy się o nas i dlatego pragnie sam prowadzić nas przez życie ku szczęśliwej wieczności. Oby nikt z nas nie przedkładał własnych planów nad to, czego Bóg dla niego pragnie. Obyśmy szukali zrozumienia woli Bożej i ufnie jej się zawierzali.
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, posłuszni Bogu w dobrej i złej doli, wstawiajcie się za nami. Amen.

Modlitwa Litanii

 

Szósty dzień Nowenny
INTENCJA: O głębię życia sakramentalnego
HASŁO: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20) 

Modlitwa wstępna

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoją wolą jest uświęcenie nasze. Dzieło odkupienia Świata, dokonane w historii jeden raz, ustawicznie trwa dzięki liturgii Kościoła. To Chrystus, nasz Odkupiciel, w sakramentalnych znakach zawarł całe dzieło zbawcze, mocą Ducha Świętego uobecniając je w sakramentach Świętych, zwłaszcza w Eucharystii.

Jezu, z Twojej woli sakramenty Święte są skutecznymi znakami łaski. Zbawcze spotkania z Tobą dokonują się zawsze w klimacie wiary. Ty, Odkupicielu Świata, zechciałeś Eucharystię uczynić centrum życia sakramentalnego. W niej bowiem zawarłeś całą tajemnicę swojej Paschy, która obejmuje Twoją Śmierć i zmartwychwstanie i dopełnia się zesłaniem Ducha Świętego.  Eucharystia z Twojej woli jest szczytem, ku które mu jest skierowana cała działalność Kościoła, oraz źródłem, z którego wypływa moc i skuteczność działań Ludu Bożego (KL 10). Ty, Panie, pozwoliłeś błogosławionym Męczennikom Podlaskim owocnie i obficie czerpać z Eucharystii moc i siłę do życia i bohaterskiego umierania dla Ciebie.

 Panie, ożyw moją gorliwość w życiu sakramentalnym. Niech uczestnictwo w sprawowaniu Wielkiej Tajemnicy Wiary będzie ku memu uświęceniu i uwielbieniu Ciebie.

Za Eucharystię i inne sakramenty Święte – dziękujemy Ci, Panie.

 Za umiejętność owocnego przeżywania liturgii przez błogosławionych Męczenników z Pratulina – dziękujemy Ci, Panie.

O coraz pełniejsze otwieranie się na zbawcze działanie Chrystusa w liturgii – prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa na szósty dzień nowenny
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, którzyście zrozumieli naukę Chrystusa Pana: „Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze swego skarbca wydobywa zło” (Łk6,43-44) i starali się być kochającymi mężami i dobrymi ojcami dla swoich dzieci.
Prosimy was wspierajcie nasze rodziny, aby były Kościołem domowym, w którym dzieci otrzymują od swoich rodziców przykład wiary i miłości do Boga. Uproście dla rodziców i starszych ducha odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia. Niech zniknie z naszych rodzin to wszystko, co mogłoby zatruwać dusze dzieci i młodzieży lub siać zgorszenie.
Niech dzieci uczą się w rodzinach szacunku dla swoich rodziców i dziadków, niech słuchają się dobrych rad oraz przestróg, aby wszystko służyło ku zbudowaniu wzajemnemu i wspólnemu dobru.
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, wzorowi mężowie i ojcowie wstawiajcie się do Boga za naszymi rodzinami. Amen.

Modlitwa Litanii

 

 

Siódmy dzień Nowenny
INTENCJA: O wierność w rzeczach małych
HASŁO: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny” (Łk 16,10)

Modlitwa wstępna

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Jesteśmy bowiem przechodniami, a nie mieszkańcami na ziemi. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Pielgrzymowanie do niej dokonuje się wśród licznych napięć i trudności. Musimy ciągle wybierać między dobrem i złem, prawdą i kłamstwem, życiem w stanie łaski uświęcającej i grzechem. Chryste, Ty jesteś obecny na naszej drodze ku wieczności. Powiedziałeś przecież: Oto jestem z wami, aż do skończenia świata. To Twoje zapewnienie jest wielką mobilizacją do współpracy z Tobą, aby nasze wybory były zawsze poprawne. Nasz Zbawicielu, tak postępowali Twoi pratulińscy świadkowie wiary i umiłowania Kościoła.
Przy Twojej pomocy ci prości wieśniacy stali się moralnie zdrowymi i życiowo mądrymi wykonawcami Twojej Ewangelii. Dzięki współpracy z Tobą, Panie Jezu, uch rodziny były Bogiem silne. Chryste, prosimy Cię przez ich wstawiennictwo o łaskę wierności w rzeczach małych i by nasze rodziny stawały się domowym Kościołem.

Za dar czasu i dar wolnej woli – dziękujemy Ci, Panie

Za mistykę codzienności w życiu błogosławionych męczenników z Pratulina, realizowaną przez wierność w rzeczach małych – dziękujemy Ci, Panie

O umiejętność dokonywania właściwych wyborów w naszym życiu – prosimy Cię, Panie

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Modlitwa na siódmy dzień nowenny
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, którzyście pamiętając na słowa Chrystusa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy kto prosi – otrzymuje, kto szuka – znajduje, a kołaczącemu otworzą” (Mt 7,7-8) dzień i w nocy zanosiliście do Boga błagania w różnych potrzebach waszych.
Pokornie Was prosimy przyczyniajcie się za nami przed Tronem Najwyższego. Uproście nam łaskę zdrowia duszy i ciała, aby żadne utrapienia cielesne i duchowe nie oddaliły nas od Chrystusa i nie przeszkodziły nam w wypełnianiu naszego życiowego powołania.
Tym zaś, którzy cierpią na duszy i ciele wyproście łaskę pociechy i umocnienia, aby podniesieni na duchu umieli ofiarować Chrystusowi swój krzyż codzienny.
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, wstawiajcie się za nami. Amen.
Modlitwa 
Litanii

 

 

 

Ósmy dzień Nowenny
INTENCJA: O prawdziwą pobożność Maryjną
HASŁO: „Błogosławiona, któraś uwierzyła” (Łk 1,45)

Modlitwa wstępna

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dokonałeś zbawienia Świata przez Śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. U początku planu zbawienia, rozpoczętego wcieleniem Jezusa, była obecna Maryja. Ty, najlepszy Ojcze, zechciałeś Ją włączyć w realia Twego planu zbawienia Świata. Ona, obdarowana Twoimi łaskami, w sposób wolny i wielkodusznie przyjęła Twą propozycję Bożego macierzyństwa. W Niej Duch Święty dokonał cudu wcielenia Syna Bożego.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Byłeś posłuszny swojej Matce. Na Jej prośbę uczyniłeś cud w Kanie Galilejskiej, rozpoczynając swoją publiczną działalność. Chryste, Twoja Matka, obecna w tajemnicy Kościoła, nie przestaje zabiegać, by ludzie zawsze czynili to, czego Ty chcesz.

Nasz Zbawicielu Ty w sercach błogosławionych Męczenników z Pratulina rozpaliłeś miłość

i nabożeństwo do Swej Niepokalanej Matki. Oni uciekali się pod Jej opiekę w życiu codziennym, a zwłaszcza w obliczu męczeńskiej śmierci. Wspierani Jej orędownictwem” przez męczeństwo stali się „widowiskiem dla Aniołów i ludzi” (l Kor 4,9).

Panie, uzdolnij mnie, abym wsłuchany w głos Twojej i naszej Matki czynił wszystko, cokolwiek Ty mi mówisz.

Za Bogurodzicę Maryję, Jezusową i naszą Matkę – dziękujemy Ci, Panie”

Za radosną pobożność maryjną błogosławionych Męczenników z Pratulina – dziękujemy Ci, Panie.

By umiłowanie Świętej Bożej Rodzicielki coraz bardziej otwierało nas na pełnienie woli Chrystusa ”’ prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Modlitwa na ósmy dzień nowenny
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, którzyście z wiarą przyjęli polecenie Chrystusa Pana: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół dobrze czyńcie tym którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz nie broń mu i szaty. Daj każdemu kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, kto bierze twoje (Łk 6, 27-30)
Zapatrzeni w wasz przykład wytrwałości w prześladowaniach i męstwa w cierpieniach pokornie prosimy o wasze wstawiennictwo w godzinie naszych życiowych prób i doświadczeń. Niech złość ludzka i poczucie krzywdy nie rodzi w nas ducha zemsty i odwettu, ale przebaczenia naszym winowajcom.
Uproście nam stałość w wierze, aby wystarczyło jej nam w godzinach cierpienia, by nic nie odłączyło nas od miłości Chrystusowej. Amen. Błogosławieni Męczennicy Podlascy, stali w cierpieniach i prześladowaniach, wstawiajcie się do Boga za nami. Amen

Modlitwa Litanii

 

 

Dziewiąty dzień Nowenny

INTENCJA: O łaskę zatroskania o dobro wspólne
HASŁO: „Oddajcie każdemu to, co mu się należy” (Rz 13,7)

Modlitwa wstępna

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dokonujesz naszego uświęcenia w konkretnych uwarunkowaniach historycznych. Jesteś najwyższym prawodawcą” Którego wola winna być fundamentem ładu społecznego. W Świetle Twojej woli, najlepszy Ojcze, rządzący powinni władzę traktować, jako służbę. Natomiast podporządkowani władzy powinni uważać swoich przełożonych za Twych przedstawicieli, których ustanawiasz sługami swoich darów.

Panie, Ty chcesz, aby każdy człowiek troszczył się o właściwe uformowanie swego sumienia, by jego głos był zgodny z Twoją wolą. Ty, Najwyższa Mądrości, chcesz, aby każdy obywatel kraju przestrzegał postanowień władzy, które są zgodne z wymaganiami ładu moralnego.

Dobry Boże, dzięki Twojej łasce błogosławieni męczennicy z Pratulina stali się chlubą Kościoła i Ojczyzny. Dopuściłeś na nich niesprawiedliwość władzy cywilnej, ale dałeś im również moc do sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. Wspierałeś ich darami mądrości i roztropności, gdy bronili swojej godności, wolności i prawa do swobodnego wyznawania wiary.

Chryste, dziękujemy Ci za unickie dziedzictwo wiary i jedności Kościoła. Przez wstawiennictwo błogosławionego Wincentego i jego Towarzyszy prosimy dla siebie o łaskę umiejętnej współpracy z Tobą nad umacnianiem Twojego królestwa, dla naszych sióstr i braci w wierze o łaskę przylgnięcia do Twoich przykazań, dla niewierzących, by otworzyli się na blask Twej prawdy.

Za wolność naszej Ojczyzny, która zobowiązuje do odpowiedzialności – dziękujemy Ci, Panie.

 Za ofiarną miłość Kościoła i Ojczyzny błogosławionych Męczenników z Pratulina – dziękujemy Ci, Panie.

O łaskę prawdziwej miłości Kościoła i Ojczyzny – prosimy Cię, Panie.

 Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu
Modlitw na dziewiąty dzień nowenny
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, którzyście umierali pełni radości i pokoju, a wasza śmierć była powodem do chluby u tych, którzy wraz z wami bronili świątyni. Wy zrozumieliście słowa, które Chrystus wypowiedział o sobie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Manie choćby i umarł żyć będzie, a każdy kto żyje i wierzy we Mnie nie umrze na wieku. (J 11,25)
Z ufnością polecamy Waszemu wstawiennictwu naszych bliskich zmarłych. Uproście im łaskę rychłego oglądania Boga w Jego królestwie, Niech wszyscy wierni zmarli cieszą się szczęściem niepojętym, którego dawcą jest sam Bóg, w Trójcy Świętej Jedyny.
Nam zaś żyjącym na ziemi uproście mocną nadzieję życia wiecznego, abyśmy nigdy się nie pogubili na drogach ziemskiego życia, ale ufnie dążyli do domu naszego najlepszego Ojca, Obyśmy kiedyś wraz z Maryją, Aniołami i wszystkimi zbawionymi mogli wielbić Go i miłować na wieki.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, wstawiajcie się za nami. Amen
Modlitwa 
Litanii