`

Nasi patronowie

 

Bł. Męczennicy Podlascy z Pratulina

 

https://diecezja.siedlce.pl/diecezja/historia/meczennicy-podlascy/