`

Kapłaństwo

Sakrament Kapłaństwa 

 

,,Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełnione w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej” /KKK 1536/.

Każdy mężczyzna po szkole średniej i maturze, jeśli czuje wewnętrzny głos powołania może zgłosić się do seminarium duchownego, by tam poznawać powołanie.

Przygotowanie:

Studia filozoficzno – teologiczne trwają 6 lat. Odbywają się w seminarium duchownym, która jest  instytucją zamkniętą. Po 5 latach studiów alumni przyjmują święcenia diakonatu, a po 6 roku święcenia kapłańskie.

Adres:

Nowe Opole ul. Seminaryjna 26

08-110 Siedlce 2

Strona internetowa: https://wsd.siedlce.pl/

 

MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

Upadamy do stóp Twoich Maryjo, Dziewico Niepokalana, Matko Kościoła Świętego, wsławiona tylu łaskami w sanktuariach Ziemi Podlaskiej, wzywamy pomocy Twojej. Wyproś nam u Syna Twego liczne i dobre powołania do stanu kapłańskiego. Otocz opieką tych, którzy pragną iść za wezwaniem Bożym. Usuń przeszkody, których by pokonać nie mogli. Strzeż ich od złego, pielęgnuj w nich delikatny szczep powołania kapłańskiego. Niech Twoje wstawiennictwo to sprawi, by mogli kiedyś przystąpić do Ołtarza Bożego i składać Najświętszą Ofiarę ku chwale Trójcy Przenajświętszej. Amen. 

Święci Szymonie i Tadeuszu, i wszyscy Patronowie Diecezji Siedleckiej - módlcie się za nami.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...