`

Historia parafii

 

Historia parafii

 

Jesteśmy wspólnotą stosunkowo młodą, pod względem czasowym i wiekowym. Parafia została erygowana 29 listopada 2009r., a ks. kan. dr Jacek Szostakiewicz został mianowany przez ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego jej proboszczem. Na początku do pomocy w pracy duszpasterskiej – jako wikariusz – został wyznaczony ks. mgr Artur Domański i z dużym zapałem tę pomoc świadczył.

Szczególnym zadaniem na początku, było zorganizowanie duszpasterstwa w parafii i stworzenie warunków koniecznych dla jej funkcjonowania. Od pierwszych dni utworzenia parafii cały proces duszpasterski był realizowany w tymczasowym namiocie. I w tych warunkach, konsolidowała się wspólnota. W zimie było zimno, a latem czasami mieliśmy tam saunę, ale to nie zraziło wiernych, a wręcz utwierdziło w wierze i dzisiaj możemy cieszyć się z tego, że wierni nie tylko się nie zrazili, ale wręcz było to nam potrzebne, aby ta trudna droga doprowadziła nas do przeżywania wspólnoty już w innym wymiarze i w innych warunkach.

14 sierpnia 2010 roku rozpoczęliśmy prace związane z budową nowej kaplicy, a 15 maja 2011 roku ks. Biskup Z. Kiernikowski dokonał uroczystego jej poświęcenia. Dzięki ofiarności wiernych naszej parafii i pomocy z innych parafii siedleckich oraz dużej ilości sponsorów mogliśmy w krótkim czasie przenieść się do pięknej i okazałej świątyni. Od tego momentu ilość wiernych znacznie się zwiększyła i stało się możliwe realizowanie duszpasterstwa w szerszym wymiarze, gdyż ani słońce ani mrozy nie odstraszają wiernych.

Od razu na początku po wprowadzeniu się do świątyni, zakupiliśmy nowe żyrandole, ołtarz i marmurową ambonę oraz onyksowo – marmurową obudowę tabernakulum. Udało się ułożyć granitową posadzkę, a także świątynia została wyposażona w ławki i nowe konfesjonały trwałe i przenośne. Ułożyliśmy kostkę przy świątyni i Domu Parafialnym oraz zasadziliśmy zieleń w celu upiększenia terenu. Zakończyliśmy prace w zakrystii, kancelarii oraz w pomieszczeniach sanitarnych. Następnym wyzwaniem była budowa budynku parafialnego oraz przedszkola niezbędnego dla wychowywania dzieci w duchu religijnym. Budynek Parafialny został wykończony i Ks. Biskup dokonał uroczystego poświęcenia. Natomiast budowę przedszkola ukończyliśmy w sierpniu 2019 roku i od 1 września uczęszcza 100 dzieci. 

Od początku istnienia parafii zorganizowaliśmy służbę liturgiczną niezbędną do pięknego sprawowania Liturgii. Mamy już sporą liczbę ministrantów i lektorów oraz grupę ludzi świeckich udzielających się podczas Liturgii Słowa. Już od dłuższego czasu posiadamy swoją scholę parafialną, mieszaną oraz dziecięcą a także chór. W parafii są Koła Żywego Różańca i przedstawiciele Domowego Kościoła, a także inne wspólnoty. Zawiązała się także Rada Parafialna.

Obecnie wikariuszem jest ks. dr Tomasz Pawlak i na terenie parafii rezyduje ks. mgr lic. Marcin Olek, który nas wspiera w pracy duszpasterskiej oraz księża emeryci służą pomocą w konfesjonale i przy ołtarzu.